Corona is van mij!

(dus regering, blijf er van af)

Met al het argumenteren over cijfers, de ernst, of het juist niet ernstig zijn van de ‘besmettingen’, het vermeende of echte gevaar van het virus, vergeten we haast waar het in beginsel om gaat: de autonomie van ieders eigen gedrag met betrekking tot gezondheid en ziekte en de rol van de regering om juist die autonomie te waarborgen in plaats van in te perken.

Daarover gaat dit stuk.

Download als pdf

#ikdoenietmeermee

Omgaan met gezondheidsrisico’s

Zonder touw en zekeringen een berg beklimmen. Dan betekent elke misstap de dood. Alex Honnolds was de eerste die ‘free soloing’ ‘El Cap’ bedwong, de beroemde steile berg in het Yosemite Park. In de eerste minuten van de documentaire over zijn klim (Free Solo, een film van Elizabeth Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin) komen de namen van zijn vrienden voorbij die dit soort avonturen niet overleefden. Van klimmen kan je dood gaan en als je onder de berg staat kan je iemand op je hoofd krijgen[i] - maar klimmen is niet verboden. Het beklimmen van de Annapurna, een berg in de Himalaya van 8091 meter hoog, is met een Death Fatality Rate van 31%[ii] zelfs extreem gevaarlijk. Ook daar is het klimmen niet verboden. Klimmen is een voorbeeld waarbij je zelf bepaalt welke gezondheidsrisico’s je neemt. Het wel of niet nemen van gezondheidsrisico’s is altijd een persoonlijke afweging.

Florence Nightingale stond aan de basis van de opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien. Daarmee wordt gezondheid een onderdeel van wat iedereen zelf in de wereld, met haar/zijn leven, wil doen. Mensen als Albert Schweitzer en Alexandrine Tinne zouden hun werk onder respectievelijk lepra- en cholerapatiënten niet hebben kunnen doen als ze zich lieten leiden door ‘de kans op besmetting’.

“Als griep over het land gaat, dan verdwijnt de griep.”

In een recent interview[iii] bespreekt de arts Scott Jensen drie verschillende vormen van immuniteit die bijdragen aan groepsimmuniteit.  Hij wijst op antistoffen als gevolg van het doormaken van de ziekte, T-cell immuniteit als gevolg van het doormaken van verwante ziekten en intrinsieke immuniteit. “Ik doe mijn pak wel aan en zet mijn masker op, maar ik weet dat ik het niet nodig heb. Ik heb een sterk immuunsysteem,” hoorde ik van een ic-verpleegkundige.

Ten aanzien van positieve testen op SARS-CoronaVirus 2 wordt ten onrechte direct van besmettingen gesproken[iv]. Daarbij lijken we te vergeten dat niet elke contact met een virus tot een infectie leidt, dat niet elke infectie tot ziekteverschijnselen leidt, dat niet elke ziekte ernstig verloopt en dat niet elke ernstige ziekte tot de dood leidt. Ziekte - en dood - zijn een onderdeel van het leven.

Wanneer de regering zeggenschap claimt over jouw gezondheid, dan claimt ze zeggenschap over je leven. Daar hoort ze geen zeggenschap over te hebben. Ze hoort dat leven te faciliteren[v]. De regering kan cijfers presenteren en advies geven, het liefst op een open en verifieerbare manier[vi]. De afweging wat je met die cijfers en dat advies doet hoort bij ieder individu afzonderlijk te liggen.

Regering en onderdanen

Nog afgezien van de leugenachtigheid van de verhalen die verteld worden[vii] en nog afgezien van de vraag naar de effectiviteit van de maatregelen[viii] hoort het begin van de omgang met een gezondheidscrisis als deze te zijn dat je mensen vrij laat in hun afwegingen. Naast het perspectief van besmetting kan het perspectief van vatbaarheid of weerstand staan. De regering dient onmiddellijk te stoppen met de via hoge boetes afgedwongen maatregelen. De mening van een beperkte groep anoniem gehouden deskundigen mag geen inbreuk maken op het individuele recht om zelf te oordelen.

En de burgers? Wie gehoorzaamt aan onrechtmatige regels[ix] maakt zich tot ‘onderdaan’ in de meest letterlijke zin van het woord.

Luc Ambagts, september 2020


[i] Bij het voorkomen van besmetting met een gevaarlijke ziekte wordt wel gewezen op de verantwoordelijkheid die je ten opzichte van een ander zou hebben. Dat gaat voorbij aan de vraag of ik voor mezelf het risico wil voorkomen. Als ik dat risico wil nemen, dan moet ik met mensen die ook dat risico willen aanvaarden, vrij om kunnen gaan. Algemene maatregelen perken die mogelijkheid onnodig in. Bovendien kan ik pas iemand infecteren als ik zelf het virus heb.

[iii] 15 september 2020, https://www.youtube.com/watch?v=p-fl580duqs vanaf min. 25:00

[iv] De PCR-test is ongeschikt om besmettingen vast te stellen. De stijging van het aantal positieve testen is vooral het gevolg van veel testen. Politiek en media gebruiken ten onrechte de term ‘besmettingen’. Zie hiervoor: https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw

[v] Het gaat erom dat [voor de mens] zijn plaats binnen zijn volk zodanig is dat hij de vermogens van zijn individualiteit volledig kan ontplooien. Dat is alleen mogelijk als het organisme van het volk zodanig is dat het individu daarin de plaats kan vinden die als uitgangspunt voor zijn activiteit kan dienen. (Rudolf Steiner, Waarnemen en denken, Amsterdam, 2017)

[vi] Bij een serie PCR testen hoort een ijking of vaidatietest waarmee vastgesteld wordt hoe nauwkeuring de uitslag van de test is. RIVM, regering en rechterlijke macht houden deze validatietesten geheim. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Geen-inzage-stukken-RIVM-voor-Viruswaarheid.aspx

[vii] Covid-19 is GEEN killervirus. De dodelijkheid is gelijk aan Influenza. Het is ongevaarlijk voor 98% van de bevolking (Bron RIVM). Toch word er voortdurend angst gezaaid. Zie ook: https://viruswaarheid.nl/informeren/onderzoek-rivm-van-9-maart-covid-19-is-geen-killervirus/

[viii] De verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes gaat vooral via zwevende aerosolen: 1,5 meter afstand houden is daarom zinloos. Zie ook https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21352792/

[ix] Minister Grapperhaus informeerde al op 1 april 2020 de Tweede Kamer dat met noodverordeningen geen grondrechten ingeperkt kunnen worden. Toch werd (en wordt) het recht op vrijheid, bewegingsvrijheid, vrijheid van godsdienst, van vergadering en vereniging, onderwijs, privéleven en demonstratie maandenlang vergaand ingeperkt.

Zie ook: https://viruswaarheid.nl/juridisch/grapperhaus-inbreuk-grondrechten-niet-mogelijk-met-noodverordeningen/.