<<terug |lijst| verder>>
Poezie
 


Cirkel

Ik beschrijf de man
die wat beschrijft
met deze regel,

zoals lezen
over leven:

"...de tijdelijk extra beveilgde
inrichting ligt als een zelf-
standige eenheid in de alge-
mene gevangenis op het terrein
van het voormalige concen-
tratiekamp Vught."

(Volkskrant 17-7-93 pag.13)


<<terug |lijst| verder>>


Schrijverij
een onderdeel van
jemagalles.nl