Werk-coaching: loopbaanbegeleiding en zzp-hulp

Een voorbeeld
Mijn nicht is dirigent. De koren en orkesten mogen plotseling niet meer bij elkaar komen. Daardoor vallen in een dag al haar inkomsten weg. Inmiddels mag al wel weer met een paar mensen samen gemusiceerd worden. De verschillende besturen van de koren en orkesten waar ze mee werkte tonen zich echter heel terughoudend in het oppakken van de activiteiten. Wellicht nemen ze van vanuit een angst voor aansprakelijkheid 'het zekere voor het onzekere'. Dat betekent voor mijn nicht dat ze nog steeds geen zinvolle bezigheid en geen inkomen heeft.

Het gesprek dat we samen voeren gaat al snel in de richting van het belang van echte muziek. "Precies," zegt ze, "Het is een groot verschil of je een echte uitvoering hoort waar je kippenvel van krijgt, of het geluid van een cd-opname, of de radio." Ze maakt een gebaar met haar hand vanaf haar hals naar buiten toe. "Voor veel mensen is het een drempel om hun stem te gebruiken." Met een lange open klinkende "Aaaaaaaaaaaaaaaaah" laat ze horen waar het haar om gaat. "Als je iemand daar mee kan helpen, dat betekent nogal wat."

"Dat zou je ook individueel kunnen doen, of in kleine groepjes," opper ik. Ze kijkt me met een frons aan en begint dan te glimlachen. We hebben een nieuwe opening gevonden: stemexpressie, zangles? Ze weet het nog niet precies, maar ze gaat er wel verder over nadenken. De leden van de koren en de orkesten zijn in ieder geval een eerste concrete doelgroep voor zoiets.

Wat hieraan opvalt
Mijn nicht blijft met het idee voor nieuwe activiteiten heel dicht bij wat ze al deed: andere mensen leiden bij het muziek maken. In het gesprek verwoordt ze wat ze als basismotivatie van haar werk voelt: met anderen mensen samenwerken, zodat die hun eigen geluid beter naar buiten kunnen brengen.

Deze drive van haar krijgt extra overtuigingskracht doordat het haar in het gesprek zelf lukt de kern van haar motivatie te verwoorden. Ze doet het hier zelf: haar eigen geluid naar buiten brengen. Ze doet zelf al wat ze wil gaan doen met andere mensen.

Dat kan jij ook
Welke mogelijkheden komen binnen bereik als jij zelf in een persoonlijk gesprek je eigen motivatie verwoordt en verbint met nieuwe ideeŽn? Door open naar je te luisteren en samen met jou op zoek te gaan geef ik je de gelegenheid iets te ontdekken waar jouw motivatie nog beter bij past. Dat levert altijd iets op.

Bel meteen voor een afspraak (+31 6 480 17 828). Het eerste gesprek is gratis, omdat ik er ook van leer met jou mee te kijken. Wil je verder brainstormen, of je ideeŽn concreter maken, dan stellen we samen een traject(je) op en bepalen binnen wat mogelijk is de vergoeding daarvoor.

Het is belangrijk nieuw licht te laten schijnen in een tijd waarin zoveel licht gedoofd wordt.

Contactgegevens
Luc Ambagts
Van Duijvenvoordestraat 2
4835 CB Breda
06 48017828
luc@jemagalles.nl

Mijn motivatie
Bij de bekende filosoof en wereldverbeteraar Rudolf Steiner las ik eens het volgende: "Of iemand in staat is zijn werk inderdaad ook te doen ... dat is ervan afhankelijk of de gemeenschap van mensen waarbinnen hij leeft zulke sociale structuren heeft gecreŽerd dat hij de plaats kan vinden die bij hem past."

Een wereld waar de mensen in deze zin hun eigen plek weten te vinden, daar wil ik aan bijdragen.