www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^ < >

Louis Bolk

Van notariskantoor naar de geneeskunde

Lodewijk Bolk werd op 10 december 1866 in Overschie geboren als tweede zoon van de gemeentesecretaris Alexander Bolk en zijn vrouw Cornelia. Het 'woelige knaapje' had het op school niet gemakkelijk met de wens van zijn vader die hem theologie wilde laten studeren. Het gymnasium in Schiedam verruilde hij in 1885 voor het kantoor van notaris Rant in Waalwijk. Daar kwam hij tot de conclusie: 'Notaris zijn - best. Buitengewoon mooi zelfs. Notaris worden - buitengewoon vervelend'. Zijn volgende ommezwaai bracht hem op de plaats waar hij zijn verdere leven zou werken en studeren.

In 1888 liet hij zich inschrijven als student geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Aan zijn studie besteedde hij nauwgezette aandacht. Na zijn kandidaatsexamen schreef hij een uitgebreide anatomische verhandeling over het verloop van de zenuwen in de benen, Daarmee was hij de enige inzender voor een prijsvraag van de Faculteit der Geneeskunde. Het juryrapport was vol lof: 'de verhandeling geeft blijk van bijzonder veel vlijt en nauwgezette studie ... Soms zijn de feiten van een geheel nieuwe zijde beschouwd, wat de waarde van het werk zeer verhoogd.' De hoogleraar in de anatomie G. Ruge zag wel wat in deze ijverige student en liet hem in 1897 aanstellen als zijn assistent.

Toen Ruge kort daarop naar de beter geoutilleerde universiteit van Zürich vertrok profiteerde Bolk van de wrevel die was ontstaan over het zoveelste vertrek van een Duitse hoogleraar. Men wilde een Nederlander benoemen en Louis Bolk bleek, hoewel hij niet gepromoveerd was, de aangewezen persoon. Hij had al eerder colleges anatomie waargenomen en voor Ruge onderzoek verricht naar het verloop van de zenuwen in het menselijk lichaam. Op 12 mei 1898, anderhalf jaar na zijn artsenexamen, aanvaarde hij zijn ambt.

Louis Bolk verkreeg tijdens zijn leven verschillende wetenschappelijke onderscheidingen. Hij had veel navolgers. Alle leerstoelen in de anatomie werden ooit door zijn leerlingen bezet.
>


^ < >

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -