www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^ < >

Louis Bolk

Foetalisatie theorie niet algemeen aanvaard

Als leraar was Bolk streng en veeleisend. Zijn uiteenzettingen hield hij met zachte stem, eenvoudig en helder en wars van vals effect. In de artsenopleiding in het begin van deze eeuw werd veel aandacht aan anatomie besteed. Bolk legde nadruk op exacte beeldrijke kennis. Het verhaal dat hij op een examen een handwortelbeentje opgooide, weer opving en aan de student vroeg of het van een linker- of een rechterhand afkomstig was is misschien niet authentiek, maar wel typerend.

Simon Vestdijk voerde hem in een van zijn romans ten tonele als Bolkesteyn. 'Hij is een vuurvreter, meneer. Maar met mij maakte hij altijd grapjes.' Louis Bolk leidde een teruggetrokken leven. Hij was niet getrouwd en ging buiten zijn werk weinig maatschappelijke betrekkingen aan.

Ook op zondag ging hij wel, na een zesdaagse werkweek, naar zijn laboratorium om daar 'een waspreparaat te kneden of een skelet op te zetten'. Tekeningen en beschrijvingen van Bolk zijn lang in de anatomische leerboeken opgenomen geweest. De uitwerking van de foetalisatie theorie werd op den duur niet algemeen aanvaard: te speculatief, en in details niet juist. Mensen die net als Bolk oog hadden voor grote lijnen konden de eraan ten grondslag liggende gedachte in zijn grootsheid waarderen. 'Er is geen twijfel aan dat de foetalisatie theorie een poging is vol verbeeldingskracht tot een samenvattende visie', sprak professor Dullemeyer op de honderdste anatomendag die in 1974 geheel aan het werk van Bolk gewijd was.
>


^ < >

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -