www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^ < >

Louis Bolk

De evolutie; geen gevolg van, maar een actieve natuurkracht

In 1928 vergeleek Louis Bolk in een lezing zijn eigen opvattingen over de evolutie met die van dertig jaar daarvoor. Hij besefte hoe hij eerst een navolger van zijn leraren was geweest en later op grond van eigen waarnemingen tot een tegenovergestelde conclusie was gekomen. De evolutie was uiteindelijk in zijn ogen geen gevolg van toevallige veranderingen en aanpassingen, maar een actieve natuurkracht. Tegenover de vraag hoe de verschillende uitwendige omstandigheden de evolutie veroorzaakten stelde hij de vraag hoe de evolutie de verschillende levensvormen voortbracht. Met de introductie van een leidend principe, van een richting gevende kracht stelde hij zich bloot aan veel kritiek. Bolk was zich daar goed van bewust. 'Maar', schreef hij 'ik wijk voor deze consequentie niet terug,'

In 1918 kreeg Bolk een kwaadaardig gezwel aan zijn been. De enige oplossing was amputatie. In 1927 en 1930 waren nieuwe operaties noodzakelijk. Hij bleef aan het werk zo lang hij kon. Hij overleed op 17 juni 1930 in Amsterdam.
>


^ < >

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -