www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^

Bertus Brouwer. Waar is slechts wat waar is.

Wiskundigen genieten zelden algemene bekendheid. Prestaties op het gebied van de kunst of op natuurwetenschappelijk gebied spreken meer tot de verbeelding. Over wiskunde bestaan twee misvattingen, een onder deskundigen en een onder leken.

De wiskundigen zelf beweren maar al te makkelijk dat 'het voor iedereen te volgen is'. Met een beroep op het logische verstand gaan ze voorbij aan de voorkennis en ingesleten gewoontes die ze zelf spelenderwijs kunnen hanteren, maar die voor een beginner in het vak nauwgezette oefening en concentratie vragen. Wie dat als leraar vergeet heeft het bij de leerlingen snel verbruid.

Buitenstaanders gaan er ten onrechte van uit dat het bij de wiskunde een kwestie is van 'je snapt het, of je snapt het niet'. Alsof zij 'die het snappen' het ook noodzakelijkerwijs altijd met elkaar eens zouden zijn. Meningsverschil lijkt onmogelijk. Een (wiskundige) bewering is tenslotte waar òf niet waar. Als iets immers niet 'niet waar' is, dan moet het wel waar zijn, nietwaar?

Juist in de wiskunde is er een verbeten strijd gevoerd over het principe van de uitgesloten derde: iets is waar of niet waar, een derde mogelijkheid is er niet.

U kunt deze tekst ook in een geheel bekijken.

Veel informatie is ontleend aan: Droeve snaar, vriend van mij, brieven, C.S. Adama van Scheltema en L.E.J. Brouwer, Amsterdam 1984 en diverse publicaties van D. van Dalen.


^

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -