www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^ < >

Bertus Brouwer. Waar is slechts wat waar is.

De vriendschap met Scheltema

De vriendschap tussen Brouwer en Scheltema nam in Brouwers leven een bijzondere plaats in. Bertus ontmoette de wat oudere Scheltema voor het eerst op een bijeenkomst van het dispuut 'Clio'. De twee hadden direct grote bewondering voor elkaar. Scheltema in zijn dagboek: 'Dit is verreweg de grootste mensch die ik tot nu toe ontmoette en ik geloof niet er grotere te zullen ontmoeten.' In hun briefwisseling komen ze allebei als sombere, zoekende mensen naar voren; twee eenzame koningen, ieder in zijn eigen rijk.

Op hemelvaartsdag 1903 constateerden ze in een indringend gesprek dat ze in hun opvattingen niets gemeenschappelijk hadden. Carel Adama van Scheltema de rationalist, socialist en wereldverbeteraar en Bertus Brouwer de teruggetrokken, subjectieve idealist. En dan hun keerzijde: de een dichter, de ander wiskundige; alsof twee mensen het verkeerde pak aangetrokken hadden. Brouwer had zeker belangstelling voor literatuur. Bij gelegenheid schreef hij recensies van Scheltema's werk. De hogere sferen waar Brouwer zich bewoog waren voor Scheltema niet te volgen. 'Het essentieele van onze verhouding was steeds mijn waarlijk onvermoeid pogen om hem tot de materieele wereld te laten naderen.' De grote verschillen stonden een minstens zo grote waardering niet in de weg. Tot aan de dood van Scheltema in 1924 hielden ze contact met elkaar.
>


^ < >

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -