www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

'O makker...met hen samen...hand in hand,' stamelt Wanja als hij zich aansluit bij de soebotniki, de arbeiders die op zaterdag vrijwillig aan het werk gaan om het dorpsplein op te knappen. Iljitch heeft hem overtuigd: de weg naar de vrijheid is de weg van de arbeid. De vrijheid die Wanja eerst dacht te genieten door het luieren in de zon, levend van wat zijn makkers uit de commune opbrachten. Zijn weerzin tegen alles wat op werken leek was ingegeven door jarenlang gezwoeg van kinds af aan. Maar nu de uitbuiters waren verdreven '...draagt alle arbeid in zich waardigheid, maar die geschiedt uit vrije wil is heilig.' O makker...met hen samen

U kunt deze tekst ook in een geheel bekijken.


^

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -