www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^

Aletta Jacobs: waar een wil is, is een weg.

In het zolderkamertje van de woning van dokter Jacobs in Sappemeer zat Aletta te peinzen. Bedroefd fantaseerde ze hoe ze op een koopvaardijschip naar Amerika zou vluchten. Weg van de eindeloos lange linten die ze steekje voor steekje met de hand moest omzomen. En nog verder weg van de "jongedamesschool' waar ze kon leren hoe ze een heer dan wel een dame de hand moest geven, hoe ze deemoedig de ogen neer moest slaan op straat en hoe ze haar conversatie - vanzelfsprekend alleen als haar iets gevraagd werd- kon larderen met snufjes Frans, omdat dat deftig stond. Allemaal zaken waarvoor ze weinig talent had. Zo'n onzin ook. Had ze daarvoor haar best gedaan op de lagere school? Moest haar toekomst bestaan uit 's morgens het huishouden, 's middags met een handwerkje achter een horretje zitten gluren, om drie uur een wandelingetje en dat dag in dag uit, jarenlang, net als voor de andere ongetrouwde vrouwen uit het dorp? Dan wilde ze net zo lief dood. Het opgewekte kind dat zo graag slootje sprong en boompje klom en voor haar poppen best wilde borduren was bleek en lusteloos geworden.

U kunt deze tekst ook in een geheel bekijken.^

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -