www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^ < >

Willem Pijper

Willem Pijper, zoeken naar muziek

Iedereen kan piano spelen. Zet de vingers van de rechterhand op vijf naast elkaar gelegen witte toetsen. Sla die dan alle vijf tegelijk aan. Het resultaat is een accoord. Geen fraai accoord overigens. De samenklank van tonen die zo dicht bij elkaar liggen brengt bij de meeste mensen een gevoel van ongerustheid, spanning, misschien zelfs angst teweeg. Til nu de wijsvinger en middelvinger op. Een wereld van verschil. Er klinkt een open, opwekkend accoord, of een weemoedige, herfstachtige samenklank. In een zeldzaam geval roept het accoord nog steeds een lichte spanning op. Als de laagste toon een B is om precies te zijn. Een spanning die om een oplossing vraagt. Til de middelvinger op en verplaats de pink een toets naar links. Hè, dat is al beter. Verplaats nu de duim een toets naar links. Je krijgt na de opeenvolging van die klanken onmiskenbaar het gevoel 'weer thuis te zijn'. Een huis met grote ramen (majeur), of met alle gordijnen dicht (mineur). Dat hangt er van af welke toon je nog met de middelvinger toevoegt, de zwarte of de witte. Het 'thuisgevoel' herkennen we ook bij het slot van de meeste liedjes. De toonladder is ons ingeboren. Dat is iets om je over te verwonderen; waar komt die vaste opeenvolging van toonhoogtes vandaan? Ook iemand met een geringe muzikaliteit herkent of het eind van een melodietje echt een slot is, of dat het nog verder wil. Onbewust voelen we de grondtoon van een muziekstuk aan.


>


^ < >

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -