www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^

Charley Toorop, de schilderes van het zwijgen

'Een foto geeft niet meer dan een moment, maar in een goed geschilderd portret herken je iemand in al zijn uitdrukkingen. Je moet er iedere dag iets anders in kunnen zien'. Charley Toorop ( 1891 - 1955 ) deed deze uitspraak in een interview in 1930. Ze had toen al talloze portretten geschilderd, waaronder zeven zelfportretten. Uiteindelijk zou ze in 21 zelfportretten, ruim 140 portretten en groepsportretten en een groot aantal stillevens, bloesem- en vruchtenschilderingen verslag doen van haar worsteling met de verf en met het leven.

U kunt deze tekst ook in een geheel bekijken.


^

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -