Oplossingen voor familieproblemen
Tips
startpaginarelatiesouderskinderenanderencontactaanmeldenvorige rubriekniveau omhoogvolgende rubriek startpaginaFamilieruzies oplossenZelf familieruzies oplossenHulp bij Familieruziestips bij familieruziesVoorbeeld van een familieruziereacties

Maak duidelijke keuzes

De beslissing over wat u wilt ligt alleen bij u. Uw 'ja' kan alleen maar van uzelf komen. Een 'ja' op voorwaarden -als u zus of zo, dan wil ik nog wel doorgaan- maakt uw keuze tot de keuze van de ander. Daarmee vermijd u zelf verantwoordelijk te zijn. Geef daarom duidelijke antwoorden: ja, of nee. Neem verantwoordelijkheid voor de consequenties van uw keuze.

Op elk gebied geldt: u kiest altijd zelf. Als u zich tot iets gedwongen voelt maak u uzelf nodeloos klein, of de ander veel te groot. Als u vindt dat u voor iemand moet zorgen is het precies andersom: u wordt groot, de ander wordt klein. Elke relatie is gebaat bij gelijkwaardigheid. 


Meer over het oplossen van familieruzies en familieproblemen vindt u op www.familiebemiddeling.nl

- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -