<< gelukkig zijn >>

Tips bij relatieproblemen
 

Maak duidelijke keuzes

De beslissing over wat jij wilt gaan ligt alleen bij jou. Jouw 'ja' kan alleen maar van jezelf komen. Een 'ja' op voorwaarden -als jij zus of zo, dan wil ik nog wel doorgaan- maakt jouw keuze tot de keuze van de ander. Daarmee vermijd je zelf verantwoordelijk te zijn. Geef daarom duidelijke antwoorden: ja, of nee. Neem verantwoordelijkheid voor de consequenties van je keuze.

Op elk gebied geldt: jij kiest altijd zelf. Als je je tot iets gedwongen voelt maak je jezelf nodeloos klein, of de ander veel te groot. Als je vindt dat je voor iemand moet zorgen is het precies andersom: jij wordt groot, de ander wordt klein. Elke relatie is gebaat bij gelijkwaardigheid.


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -