Voor verder gebruik van deze website geeft u toestemming cookies te benutten ---OK--- ---Info---

  gratis online typeles
Typecursus: Type-Oefening 2 ger hui

Hier staat met welke vinger je de g, h, e, r, i en u typet: g en h: wijsvinger strekken vanuit f en vanuit j || e en i: middelvinger naar boven vanuit d en vanuit k || r en u: wijsvinger naar boven vanuit f en vanuit j. || Keer na elke letter terug naar de basispositie (asdf jkl;).

Type de tekst over in het veld hieronder: (1 van 15)
fgf jhj fggf jhhj fgggf jhhhj fgfgf jhjhj

|

Bij deze type-oefening leer je je vingers één letter te verplaatsen. De wijsvingers typen de toets links of rechts van de basispositie. De ringvinger en middelvinger gaan schuin naar boven.

Keer na elke letter weer terug naar de uitgangspositie.

Typen leren is noodzaak!
Leren typen is in de huidige tijd een noodzaak aldus Astrid Scholten en Ben Hamerling van Stichting Schriftontwikkeling. Zij vinden dat ieder kind zou moeten leren blindtypen om ze goed voor te bereiden op hun digitale toekomst.
Blind typen geeft betere resultaten op school!
Daarnaast heeft onderzoek van Dr Van der Meijden (Radbout Universiteit Nijmegen) aangetoond dat kinderen die kunnen blindtypen, hogere cijfers scoren.
'Voor een kind dat blind typt, levert het toetsenbord geen belemmering meer op en het kan zich dus volledig concentreren op het formuleren van het antwoord. Zij geven uitgebreider antwoord en scoren zo een hoger cijfer', aldus Dr Van der Meijden.

bron: pbst over typecursus

blind typen

Met deze eenvoudige type-oefeningen verhoog je je typevaardigheid. Je typet al snel hele woorden en korte zinnen! Daardoor blijft deze typecursus leuk om te doen. Je typet eerst foutloos, dan snel.

Met deze gratis online typecursus leer je snel blind typen. Dat is leuk en handig. Je vaardigheden op het toetsenbord worden spelenderwijs groter.

online typcursus

welke vingers op welke toetsen

Hoe kun je onthouden welke vingers op welke toetsen horen? De kleuren van de letters helpen je daarbij.

Deze typecursus gratis online typeles wordt regelmatig uitgebreid en verbeterd!

Complete Typecursus en écht gratis!

Deze gratis typecursus bevat alle oefeningen die nodig zijn om volledig blind te typen met tien vingers.
1 fdsa jkl;
2 ger hui
3 wt op
4 qy cn
5 vz m.
6 xb ,/
7 A-Z
8 Zinnen

Hier is een volledig cursus overzicht van alle effectieve type-oefeningen.


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -