. .
De wereld wacht vol ongeduld op mensen die durven te doen wat ze werkelijk willen.
 

Penthesileia, koningin van de Amazones

Penthesileia was de dochter van koningin Otrere. Met haar metgezellen vocht ze in de Trojaanse oorlog aan de kant van Troje. In de strijd kwam ze tegenover de Griekse held Achilles te staan. Penthesileia stierf door de hevige slagen. In haar doodstrijd werden Achilles en Penthesileia verliefd op elkaar.

Gelijk een panter op de jagers, zo stortte Penthesileia zich op de gehate vijanden. De geweldige Achilles echter doorboorde ros en berijdster met een lansstoot; stervend viel de Amazone op de knieën. Maar toen hij de bovenaardse schoonheid aanschouwde van de jonkvrouw, zoals zij daar in volle wapenrusting voor hem lag, gelijkend op Artemis, wanneer zij sluimert na een vurige jacht, toen overviel hem een bittere smart, dat hij zulk een heerlijke vrouw had moeten doden. 'Veeleer had gij verdiend als mijn gemalin met mij in Fthia binnen te trekken.'

(naar Gustav Schwab, Griekse mythen en sagen)


links- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -