Landleren - Basic School - Kindertijd redden - Contact

Landleren is leren op de boerderij

Landleren is een concept dat de traditionele school vervangt.

"Kinderen van 5 tot 13 jaar werken samen in een groep van maximaal 20 leerlingen de hele week op de boerderij. Al werkend doorlopen ze het complete programma van de basisschool." Dat was het ideaal waar we in 2011 mee begonnen.

Vanaf 1 oktober 2012 hebben we ons verbonden aan de Staatsvrije Vrije School Anfortas in Breda. Deze kleinschalige basisschool realiseert in bijna alle opzichten ons streven. Principieel kindgericht leren wordt daar gecombineerd met twee dagen tuinwerk.

Een initatief voor oudere leerlingen in de leeftijd van de middelbare school is in wording. Daarbij wordt het 'meewerken' uitgebreid naar andere disciplines dan alleen het boerenwerk.

Zien, doen, beleven

Er zijn zoveel kinderen die nog nooit een kikker hebben gezien. Maar als kind moet je toch minstens een keer een kikker hebben gevangen! Dat vraagt behendigheid, allertheid, snelheid, reactievermogen, moed én behoedzaamheid.

Op het land, in de natuur sta je midden in het leven. Het werk op een boerderij is veelzijdig en direct verbonden met alle basale dingen uit het dagelijks leven: eten, drinken, bouwen met zand, klei, hout, steen, werken met planten, dieren, mensen. Dat maakt het leren op de boerderij zo veelzijdig en zo praktisch.

In de landbouw ligt de nadruk op het eigen vakmanschap, de eigen waarneming van de eigen situatie en de eigen keuzes die de boer daar in maakt. Het leven zelf is de scheidrechter over wat daarin mogelijk of onmogelijk, effectief of destructief is. In de biologisch-dynamische landbouw ligt de basishouding bovendien bij een meebewegen met het leven. In de verdere ontwikkeling van deze landbouwmethode - tot in de certificering toe - wordt gezocht naar een systeem van zelfbeoordeling waar de verbinding van de mens met zijn/haar werk de basis voor vormt.

Op zo'n boerderij staat de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de levende werkelijkheid om je heen centraal. Daarom is dat ook bij uitstek een plek waar kinderen tot authentieke, praktische, vaardige mensen kunnen opgroeien die zelfbewust zijn ten opzichte van hun eigen idealen en mogelijkheden en die tegelijkertijd oog hebben voor wat hun omgeving en medemens van hen vraagt.

Landleren - Basic School - Kindertijd redden - Contact


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -