Ga naar de inhoud

Wat kan het voor je klantenbestand betekenen dat je vanaf vandaag je mede-ondernemers niet meer als concurrenten beschouwt, maar als samenwerkingspartners?

Daniel Nicol Dunlop besloot in 1924 om de leidende experst op het gebied van energie bij elkaar te brengen om samen te werken aan de vraagstukken met betrekking tot de energievoorziening. Aan die eerste World Power Conference deden 1700 mensen mee uit 40 verschillende landen. Een vrucht van die conferentie was de oprichting van de World Energy Council.

Het pleit voor het organisatorisch vermogen en visie van Daniel Nicol Dunlop dat de World Energy Council tot op de dag van vandaag bestaat en nog steeds leiders van bedrijven en regeringen met innovators op het gebied van energievoorziening verbindt. Een vaste overtuiging van Daniel Nicol Dunlop – die zijn visie haalde uit een diep spiritueel inzicht – was dat samenwerking altijd meer oplevert dan concurrentie.

Daniel Nicol Dunlop

Op deze pagina’s worden tal van tips gepresenteerd om klanten te krijgen. Die tips zijn behalve op de visie voor samenwerking voor een belangrijk deel gebaseerd op het boek Get Clients Now! geschreven door C.J. Hayden. Dat boek is een gids voor zelfstandige professionals en ondernemers om klanten aan te trekken en hun bedrijf te laten groeien. “Get Clients Now!” biedt een gestructureerde aanpak om marketing- en verkoopactiviteiten effectief te plannen en uit te voeren. En dat op een manier die optimaal bij jou past: bij jouw manier van werken en bij wat jij leuk vindt om te doen.

“Get Clients Now!” van C.J. Hayden introduceert een gestructureerde aanpak voor het aantrekken van nieuwe klanten door middel van de zogenaamde “Marketing Action Plan”. De marketingcyclus in het boek omvat twaalf actiestappen, verdeeld over vier fasen. Als basaal proces voor je marketingactiviteiten ga je uit van het aantrekken van nieuwe contacten, het bevragen van die contacten (follow up), het geven van demonstraties en ten slotte de kroon op je inspanningen: het binnenhalen van nieuwe opdrachten (verkopen). De inspanningen zijn erop gericht een gestage toestroom van potentiële klanten te creëren en vervolgens elke potentiële klant een stapje verder in de cyclus te krijgen, van bevragen naar demonstreren naar verkopen.

Fase 1: Kies je Focus

 1. Doelgroep bepalen: Identificeer de specifieke doelgroepen die het meest waarschijnlijk jouw producten of diensten nodig hebben. Richt je marketinginspanningen op deze specifieke marktsegmenten.
 2. Probleem oplossen: Definieer welk probleem jouw product of dienst oplost voor je doelgroep. Dit is de kern van je marketingboodschap en helpt om de waarde van wat je aanbiedt te communiceren.

Fase 2: Ontwerp je Actieplan

 1. Marketingstrategieën kiezen: Selecteer de meest geschikte marketingstrategieën die passen bij jouw doelgroep en doelstellingen. Dit kan variëren van netwerken en online marketing tot spreken op evenementen.
 2. Marketinginstrumenten kiezen: Identificeer de specifieke marketinginstrumenten of -tactieken die je gaat gebruiken om je gekozen strategieën uit te voeren. Voorbeelden zijn sociale media, e-mailmarketing, direct mail, etc. Zorg dat je acties congruent zijn met elkaar. Het logo past bij je tagline. Je tagline geeft een positief beeld van de kernwaarden van je product.

Fase 3: Implementeer je Plan

 1. Doelen en acties plannen: Stel concrete doelen voor je marketingactiviteiten en plan de specifieke acties die je gaat ondernemen om die doelen te bereiken. Dit zorgt voor focus en meetbaarheid.
 2. Dagelijkse en wekelijkse acties: Ontwikkel een routine van dagelijkse en wekelijkse marketingacties. Dit zorgt voor consistentie en voorkomt dat marketinginspanningen worden verwaarloosd.
 3. Acties uitvoeren: Voer de geplande marketingacties consequent uit. Houd bij welke acties effectief zijn en pas je plan aan op basis van de resultaten.

Fase 4: Volg je Vooruitgang

 1. Resultaten evalueren: Meet de resultaten van je marketinginspanningen. Analyseer wat wel en niet werkt, en identificeer kansen voor verbetering.
 2. Doelen bijstellen: Pas je doelen aan op basis van de geëvalueerde resultaten. Blijf flexibel en pas je marketingplan aan om effectief in te spelen op veranderende omstandigheden.

Continue Cyclus

 1. Nieuwe doelgroepen en problemen: Herhaal de cyclus door nieuwe doelgroepen te identificeren en nieuwe problemen aan te pakken. Blijf je richten op de behoeften van je markt.
 2. Nieuwe strategieën en instrumenten: Experimenteer met nieuwe marketingstrategieën en -instrumenten om je aanpak te verfijnen en te diversifiëren.
 3. Constante actie: Houd de cyclus gaande door voortdurend actie te ondernemen en je marketingplan aan te passen aan de behoeften van je bedrijf en de markt.

De kracht hiervan ligt in de systematische en gestructureerde aanpak van marketing, waarbij de focus ligt op meetbaarheid, actie en aanpassing aan veranderende omstandigheden.

Op deze website vind je voorbeelden en tips voor het aantrekken, bevragen, demonstreren en verkopen. Daarnaast is er een overvloed aan tips voor de specifieke onderdelen die jij in je marketingactiviteiten wilt versterken: