Motto | Dippen of dimmen | Harmonie | Successen
gelukkig zijn


Jemagalles: De persoonlijke kant

De persoonlijke kant van het motto is dat iedereen wel eens last heeft van het gevoel iets juist niet te mogen. Je hebt een zin op het puntje van je tong liggen, maar toch durf je het niet te zeggen. Je wilt ergens weg maar denkt dat er van je verwacht wordt dat je nog blijft. Je hebt in je leven ongetwijfeld heel wat aarzelingen gekend. 'Je mag alles' is de aansporing om die aarzelingen te overwinnen.

Jemagalles: De algemene kant

De algemene kant van het motto heeft betrekking op dat iets wel of niet mogen altijd met personen te maken heeft. Je kunt je soms verschuilen achter een verbod. Iets niet doen omdat het niet mag. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid uit handen hebt gegeven, namenlijk aan degene die het verbod heeft ingesteld. Dat hoeft niet zwak of verkeerd te zijn. Als je maar bedenkt dat het jouw keuze is.

Jemagalles: Conflicten

Bij conflicten is het de kunst op het spoor te komen wat je zelf werkelijk belangrijk vindt. Het gaat erom antwoord te geven op de vraag wat jij in feite wilt. Alleen als je dat weet kun je aan een oplossing werken waar je ook blijvend tevreden mee bent. Het is niet handig je daarin geremd te voelen. Dus: je mag alles!

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Motto | Dippen of dimmen | Harmonie | Successen
gelukkig zijn
 

- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -