www.jemagalles.nl

Beroemde Nederlanders

^

Willem Pijper

Muziekleven weer in beweging

De geschiedenis van de Europese muziek was voor alles een geschiedenis van harmonieën. Vernieuwing in de muziek ging vaak gepaard met verandering van de harmonische inzichten. De betekenis van majeur, mineur, van een bepalende toonsoort werd niet losgelaten tot men in de vorige eeuw het spoor bijster raakte. Talrijke en onverwachte modulaties (overgangen naar andere 'thuisaccoorden') waren nodig om aan het stuwende gevoelsleven in de romantiek uitdrukking te geven. Hoe men het huis van de tonaliteit ook verbouwde, het bleef één huis. De harmonische structuur op zich, die eeuwenlang een houvast was geweest werd als een belemmering ervaren. De stem van de grondtoon in de muziek werd die van een dwingeland waaraan men wilde ontsnappen. Aan dromend, degelijk Nederland leek die worsteling ongemerkt voorbij te gaan. Wat er in het begin van deze eeuw in Nederland gecomponeerd werd was vaker imitatie dan origineel; vastgeroest in goedbedoelde navolging van de Duitse romantici. Maar muziek is beweging! De man die het Nederlandse muziekleven weer in beweging bracht was Willem Pijper.

U kunt deze tekst ook in een geheel bekijken.


^

tekst, concept en werkwijze: Luc Ambagts
Beroemde Nederlanders
- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -