gelukkig zijn

Gelukkig worden
 

Iedereen kan gelukkig zijn

Geluk is een gevoel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gevoelens in belangrijke mate onafhankelijk zijn van de omstandigheden. Ze hebben veel meer te maken met ons karakter, ons temperament. Dat betekent dat wij zelf in belangrijke mate bepalen of we in bepaalde omstandigheden gelukkig zijn of niet.


Als je niet gelukkig bent kan dat verschillende oorzaken hebben. Dan is het zaak een weg te vinden om gelukkig te worden!

Bij alle negatieve gevoelens is het belangrijk na te gaan welke gedachtes daaraan ten grondslag liggen. Vervolgens stel je jezelf de vragen: Is het waar wat ik denk? Kan ik er zeker van zijn dat het waar is?

Als je een van deze vragen met nee kunt beantwoorden, dan ben je al aardig op weg om gelukkig te worden!


Harry Mullisch sprak een keer meewarig over mensen die schrijver wilden worden. Dat was volgens hem geen benijdenswaardige positie. "Kijk, ik bén schrijver", zei hij. Het is vaak makkelijker iets te zijn dan het te worden. Zo is het ook met gelukkig zijn en gelukkig worden. Als je gelukkig wilt worden, dan ben je het (nog) niet. Hoe kom je nou van de ene positie in de andere? Hoe kom je in de positie dat je gelukkig bent, vanuit de positie dat je niet gelukkig bent en gelukkig wilt worden?

De twee vragen hierboven zijn een eerste stap. Meer tips om gelukkig te worden staan hier onder.

 • Om gelukkig te worden: Accepteer dat de situatie net zo vervelend is als die nu is.
  Verzet kost veel energie en levert zelden iets op. Het accepteren van de huidige situatie brengt je in de optimale positie om er iets aan te veranderen.
 • Om gelukkig te worden: Wees je bewust van het nu, van het actuele moment.
  Angsten hebben altijd betrekking op iets in de toekomst. Op iets waarvan je denkt of vermoedt dat het (kan) gaan gebeuren. Als je uit dat bezig zijn met de toekomst terugkeert naar het nu, dan vallen je angsten weg. Ook gevoelens van miskenning of ontevredenheid hebben vaak meer met het verleden of de toekomst te maken dan met het heden. Geluk is een gevoel. Dat voel je op het moment zelf, in het actuele moment: nu.
 • Om gelukkig te worden: Wees je bewust van jezelf.
  Wie boos is of verontwaardigd is vooral met de ander bezig. Met wat hij of zij heeft gedaan, misdaan, of juist nagelaten. De aandacht richten op jezelf - wat wil ik, wat kan ik zelf doen - is een mogelijkheid om bij die ander weg te komen. Geluk merk je op wanneer je aandacht hebt voor jezelf. Aandacht voor jezelf is nog wat anders dan egoïsme. Je kunt heel gelukkig zijn in wat je voor een ander gedaan hebt. Dat geluksgevoel merk je wanneer je aandacht voor jezelf hebt.
 • Om gelukkig te worden: Ontdek het positieve, de kwaliteit.
  We zijn snel geneigd om negatieve gebeurtenissen ook alleen als negatief te beoordelen. Toch is in vrijwel alle gevallen een andere kijk op de zaak mogelijk. Vraag jezelf af: wat is het goede hiervan, of beter gezegd: in welke opvatting is wat hier gebeurt als positieve kwaliteit te zien. Een voorbeeld om het te verduidelijken. Een kind heeft net een oud kopje omgegooid. Het dierbare aandenken aan je oma is nu stuk. Dat levert alle reden op voor verontwaardiging, boosheid op het kind dat zo onvoorzichtig is geweest. Nu zijn er twee vormen van positiviteit in te zetten. De gemakkelijkste manier is die van de 'compenserende' positiviteit. Die zet je in door bijvoorbeeld op te merken dat het kind juist leuk en energiek aan het spelen was. Of door op te merken dat 'die geweldige zwaai met die stok gemakkelijk ook nog de theepot had kunnen meesleuren, maar die is heel gebleven. Dat heet 'compenserende' positiviteit omdat het positieve naast of tegenover het negatieve gevonden wordt. Een krachtigere manier van positiviteit is de 'kwalitatieve' positiviteit. Die ontdek je door de kwaliteit van het negatieve op zich op te zoeken. In dit geval ging het om het stukvallen van een kopje door onvoorzichtigheid. Je gaat hier dus op zoek naar het positieve van stukvallen, of van onvoorzichtig zijn. Wat je dan vindt is meestal heel persoonlijk of afhankelijk van de concrete situatie. Bijvoorbeeld: stukvallen is een definitieve afsluiting, het begin van iets nieuws. Of: onvoorzichtigheid is een vorm van risico nemen, van het betreden van onbetreden wegen. In die zin is het ook verwant met het nieuwe.
 • Om gelukkig te worden: Vind een punt waarin je zelf actief kunt zijn.
  Wil je de honderduizend winnen? Dan moet je wel een lot kopen. Wil je stoppen met ruzie maken? Zoek dan een andere uitweg voor je boosheid. Wil je meer verdienen? Vraag loonsverhoging of neem een andere baan.
  We denken vaak ten onrechte dat we afhankelijk zijn van anderen. Een goede manier om te ontdekken waar je zelf actief kan zijn is de volgende: Ga uit van de zaak waar je ontevreden over bent. Stel je vervolgens voor dat die situatie over vijf jaar helemaal verbeterd is. Maak daar een zo concreet mogelijk plaatje van. Stel je vervolgens de vraag: wat zie ik mezelf in die nieuwe, betere situatie doen? Maak ook dat zo concreet mogelijk. Ga vervolgens aan de gang met de dingen die je jezelf in de toekomst ziet doen, maar die ook nu al kunnen.

Klagen helpt niet. Mensen die klagen weten niet wat ze willen. Het belangrijkste om gelukkig te worden is weten wat je wilt. Dat betekent in hoofdzaak: kunnen kiezen. Lukt dat niet? Kies dan!


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -