gelukkig zijn

Tips voor het oplossen van problemen
 

Meestal gaan problemen over dingen die niet kunnen. Formuleer het probleem in termen van wat je wilt bereiken. En maak een plan hoe dat te verwezenlijken is. Zet vervolgens de eerste stap.


Kijk welk voordeel het probleem je biedt. Kies vervolgens of je dat voordeel wel wilt hebben.


In de BD (de gebruikelijke afkorting voor biologisch-dynamische landbouw) is veel aandacht bij intervisie en coaching voor een benadering waarbij in een problematische situatie gezocht wordt naar de kracht, of beter gezegd, de eigenlijke vraag die achter het probleem schuilgaat. In plaats van over problematische situaties spreek je dan liever over onbegrepen situaties.

In de academie voor ervaringsleren zijn verschillende methodieken ontwikkeld om onbegrepen situaties te leren begrijpen. Dat wil zeggen: je zelf er op voorbereiden om produktiever met de onbegrepen situatie om te gaan.


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -