<< gelukkig zijn >>

Tips bij relatieproblemen
 

Vervang bezorgdheid door respect

Het is goed om voor een ander te zorgen. Het is echter kleinerend om te denken dat de ander het zonder jouw hulp niet redt. Bezorgdheid die verder gaat dan een aanbod tot hulp werkt verstikkend. Respecteer daarom wat de ander kiest en gun hem/haar de gelegenheid zelf een manier van omgaan met de problemen te vinden.

Respect kan je ook voor jezelf hebben. Dat wat jij bent en wat jij doet heeft recht op respect. Waar jij authentiek bent ben je onkwetsbaar. Wat een ander daar anders van denkt houdt voor jou nooit een afwijzing in, omdat je in jezelf gelooft.


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -