<< gelukkig zijn >>

Niet morgen maar nu
 

Boekbespreking

Een boek over gelukkig zijn

'Niet morgen maar nu' is de titel van het beroemde boek van W. Dyer over gelukkig zijn. Het is de vertaling van 'your erroneous zones'.

Hoewel de eerste druk al in 1976 verscheen is het nog steeds actueel. Het vertelt op een enthousiastmerende manier over hoe je zelf je leven ter hand kunt nemen.

Wayne W. Dyer heeft een ruime ervaring als psychotherapeut. In het boek beschrijft hij in begrijpelijke taal hoe je zelf je zwakke plekken en valkuilen kunt opsporen én wat je er aan kunt doen!

Voor Dyer heeft gelukkig zijn alles te maken met keuzes maken. Daar ben je zelf aan zet.

Kern van zijn betoog is dat (vervelende) emoties hun oorsprong vinden in (verkeerde) gedachten. In feite kun je altijd zelf bepalen wat je van een situatie denkt. Daarmee ligt het ook binnen je bereik hoe je je in een situatie voelt. En geluk is een gevoel!!!

Individuele problemen vinden hun oorzaak niet in gebeurtenissen of in problematische situaties, maar in het feit, dat men zich daardoor laat beïnvloeden. De eigenlijke oorzaak ligt dus in het denken. Deze gedachte, ontleend aan de rationeel-emotieve therapie van Ellis, wordt in dit boek uitgewerkt. Ieder hoofdstuk is opgebouwd als een therapiezitting. Eerst wordt een probleem aan de orde gesteld, de oorzaken en het typerende gedrag worden besproken. Vervolgens wordt aangegeven hoe ander gedrag kan worden aangeleerd. Een helder betoog, dat de lezer inzicht zal kunnen geven in het eigen functioneren. (Biblion recensie, Redactie)

Inhoudsopgave en samenvatting van 'Niet morgen maar nu'.
Boekbespreking 'Niet morgen maar nu'.
Recensies 'Niet morgen maar nu'.


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -