<< Niet Morgen maar nu >>

Niet morgen maar nu
 

Eerste liefde

Als je gelukkig wilt zijn in je actuele momenten moet je van jezelf houden. De druk vanuit de cultuur om je juist meer op anderen te richten is echter groot. Door te voelen dat je zelf waardevol bent erken je dat je anderen niet nodig hebt om je waarde te onderstrepen. Zo verwerf je de bekwaamheid degene die je na staan te laten zijn wat ze zelf verkiezen te zijn. Dat is de basis van liefde.

Verwar nooit je eigenwaarde - die een gegeven is - met je gedrag of het gedrag van anderen. Het spraakgebruik maakt dat wel eens moeilijk. 'Je bent een slechte jongen', wordt eerder gezegd dan 'je hebt je slecht gedragen'.

Jezlef accepteren heeft veel facetten. Houd je van je lichaam? Hoe denk je over je eigen capaciteiten? Klaag je wel eens? Wat keur je dan daarmee af? Het gaat er om bij de beoordeling van jezelf je eigen maatstaven te hanteren. En je kunt op elk gebied - intelectueel, sociaal, etc. - het niveau behalen dat jij verkiest, afgemeten aan de moeite die je er voor wilt doen.

Niet houden van jezelf heeft voordelen: je hebt een excuurs waarom je geen liefde in je leven hebt; je vermijdt het risico afgewezen te worden; je hoeft niet te veranderen of te groeien; je kunt medelijden en aandacht aantrekken; je kunt anderen de schuld geven van je ellende, enzovoort.

De eerste stap naar eigenliefde is je gedachte onder controle krijgen door te merken wanneer je je naar jezelf toe kleinerend gedraagt. Ga dat bewust corrigeren. Je brengt eigenliefde in praktijk door: complimenten aan te nemen; je waardering naar anderen te uiten; in restaurants te eten wat je lekker vindt, onafhankelijk van de prijs; uit te rusten als je moe bent - hoe veel je ook nog moet doen; dingen te doen die je leuk vindt; af te rekenen met jalouzie; goed voor je lichaam te zorgen.

lees verder
Boekbespreking 'Niet morgen maar nu'.
Recensies 'Niet morgen maar nu'.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -