<< Niet Morgen maar nu >>

Niet morgen maar nu
 

De barrière van de conventie doorbreken

Wetten en orde vormen een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Maar 'moeten' dat effectief gedrag in de weg staat is ongezond.

De meeste mensen zijn extern gericht. De veranwoordelijkheid voor emoties schrijven ze toe aan iets of iemand buiten zich. Je kunt nooit persoonlijke vervulling vinden als je blijft denken dat je door externe krachten beheerst wordt. Je kunt zelf beginnen interne controle uit te oefenen op je eigen gedachten, gevoelens en gedrag.

'Verwijten maken' is de toevlucht van extern geörienteerde mensen. Heldenverering is het andere uiterste. Ook daarbij bepaal je je op normen buiten jezelf.

Het uitgaan van 'goed en verkeerd' in de zin van 'juist', 'fatsoenlijk' tegenover 'onjuist', 'slecht' is een drogredenering. Goed en verkeerd bestaan in die zin niet. Een andere opvatting is anders en dat betekent niet noodzakelijkerwijs beter of slechter. Het vermijden van deze goed-verkeerd val maakt ruimte voor open communicatie. Het is ook een hulp bij besluiteloosheid. Als het niet langer de vraag is wat de goede keus is en wat de verkeerde, dan kun je je eigen afweging maken op basis van de dingen die jij zelf belangrijk vindt.

'Moetwillig' zijn wil zeggen dat je veel van je keuzes laat bepalen door de norm, de conventie, dat wat je denkt dat anderen van je verwachten. In de ergste vorm komt dat voor in het blindelings gehoorzamen aan wetten of bevelen.

De voordelen van moetwillig gedrag zijn:
je kunt de verantwoordelijkheid bij een ander leggen;
je kunt je troosten met de gedachte dat je braaf, gehoorzaam, goed bent;
je kunt je moeten neerleggen bij anderen waarme je ze manipuleert.

Strategiën om je moetens kwijt te raken:
Vraag jezelf af of je werkelijk gelooft in de reden waarom je iets doet (of laat);
Maak een llijst met regels waaraan je je met tegenzin houdt. Maak ook een lijst met hoe je je wel zou willen gedragen;
Voer je eigen tradities in, bedenk samen met familieleden of vrienden regels waaraan je je wel wilt houden;
Ga na hoeveel regels je anderen oplegt;
Zie een beslissing als iets dat verschillende gevolgen kan hebben en niet als een goed of een verkeerd besluit;
Stel een verwijtenlijst op en zet bij elk punt wie of wat de schuldige is. Ga na of het je verder helpt. (Verwijten maken is zinloos.) Zoek constructieve oplossingen voor de verwijten die je gemaakt hebt.

lees verder
Boekbespreking 'Niet morgen maar nu'.
Recensies 'Niet morgen maar nu'.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -