<< Niet Morgen maar nu >>

Niet morgen maar nu
 

Inleiding - een persoonlijke verklaring

Elk hoofdstuk is geschreven alsof het een therapeutisch gesprek is. Van elk probleemgebied wordt de culturele achtergrond besproken. Je leest ook over de redenen waarom je aan een probleemgebied vast blijft houden. Aan het slot van elk hoofdstuk worden een aantal concrete strategieën aangeboden waarmee je het probleemgebied aan kunt pakken.

De rode draad door het boek is tweeledig. De eerste: je hebt ten aanzien van je emoties zelf een keuze. Gelukkiger worden betekent dan dat je je meer bewust wordt van de keuzes die je maakt.

Het tweede thema is: het beleven van je actuele momenten. Je kunt je met het verleden bezighouden of met de toekomst. Maar gevoelens heb je alleen in het heden, in het nu, in het actuele moment.

lees verder
Boekbespreking 'Niet morgen maar nu'.
Recensies 'Niet morgen maar nu'.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -