<< Niet Morgen maar nu >>

Niet morgen maar nu
 

Leid je eigen leven

Je kunt je hele leven leiden zoals anderen vinden dat je leven moet. Je kunt ook je eigen leven ter hand nemen.

Intelligent zijn wil zeggen dat je uit elk moment haalt wat er uit te halen valt. Dat je weet hoe je met problemen moet omspringen. Dat je kunt vertrouwen op je eigen capaciteit om emotioneel te voelen wat je wilt voelen. De sleutel daartoe is het besef dat je emoties voortvloeien uit hoe je over gebeurtenissen denkt én het besel fat je je gedachtes kunt beheersen.

Ongelukkig zijn is de keuze vast te houden aan gedachtes die je onpleziering vindt. Je kunt echter kiezen je geest op een zinnigere manier te gebruiken. Je hebt altijd de mogelijkheid zelfvervullend gedrag te kiezen in plaats van zelfvernietigend gedrag. Maak je je kwaad in de file? Je kunt ook een liedje fluiten, met een recorder een brief inspreken, of een plan bedenken aan het fileleed te ontkomen.

Negatieve emoties gaan vaak gepaard met immobiliteit, besluiteloosheid, geaarzel, passiviteit. Hét middel tegen immobiliteit is leven in het nu, genieten van het actuele moment. Het vermijden van het nu is haast een cultuurziekte. Het nu is echter het enige moment waarin je geluk kunt ervaren.

Je kunt bezig zijn je fouten en onvolkomenheden te verbeteren. Het is effectiever te focussen op groei. Groei is het kenmerk van het levende.

'Groeimotivatie betekent je levensenergie gebruiken voor groter geluk, wat totaal iets anders is dan vinden dat je jezelf verbetern moet omdat je gezondigd hebt of omdat je op de een of andere manier onvolmaakt bent. Een gevolg van groeimotivatie is persoonlijk meesterschap over elk actueel moment van je leven.
...
Om je deze zelfvervulling eigen te maken, zul je eindeloos moeten herhalen dat je geest werkelijk van jou is en dat je in staat bent je eigen gevoelens te beheersen.
...
je kunt kiezen en je actuele momenten zijn je gegeven om ervan te genieten.'

lees verder
Boekbespreking 'Niet morgen maar nu'.
Recensies 'Niet morgen maar nu'.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -