<< Niet Morgen maar nu >>

Niet morgen maar nu
 

Verklaar je onafhankelijk

Psychologische onafhankelijkheid betekent vrij zijn van verplichtende relaties en afwezigheid van op anderen gericht gedrag. Het is moeilijk omdat de maatschappij je leert aan bepaalde verwachtingen te voldoen.

Het verlangen van een kind om het nest uit te vliegen is sterk, maar wanneer eigendomsrecht en opoffering de smeermiddelen van de ginsmachine zijn geweest, leidt de normale gang van zaken - het huis uitgaan - tot een crisis. In effectieve ouder-kind relaties behandelen de ouders hun kinderen als hun vrienden. Deze ouders zien het verlangen van hun kinderen om met vallen en opstaan onafhankelijk te worden als iets gezonds dat nooit afgeremd moet worden.

Afhankelijkheid is niet iets dat gewoon ontstaat wanneer je met dominerende mensen te maken hebt. Je leert anderen je te domineren en je te behandelen zoals je altijd behandelt wordt. Alle dominantiestretegiën - schreeuwen, aggressie, zwijgenm huilen, afhankelijkheid voorwenden - zijn methodes om jou eronder te houden. Als je er op ingaat leer je de ander hoe die jou in de gewenste rol kan houden. Kijk om daar uit te komen naar jezelf en leer je reacties te veranderen.

Voorbeelden van afhankelijk gedrag:
Je verplicht voelen iemand te bezoeken;
Voor alles toestemming vragen;
Je gebonden voelen aan een baan;
Verwachtingen hebben hoe een partner ouder, kind behoort te zijn;
Gekwetst zijn door wat anderen zeggen, voelen of denken.

De voordelen van afhankelijkheid:
Je hoeft niet verantwoordelijk te zijn voor je eigen gedrag;
Anderen zijn de schuld van je tekortkomingen;
Je kunt tevreden zijn omdat je het anderen naar de zin maakt;
Je hoeft zelf niet te keizen.

Afhankelijkheid is onaangenaam omdat je er in de verste verte geen gezond onafhankelijk functionerend mens door wordt. Maar het is gemakkelijker, dat wel.

Je kunt jezelf van afhankelijk gedrag bevrijden:
Praat met iedereen waarvan je het gevoel hebt psychologisch afhankelijk te zijn;
Bedenk krachtige zinnen waarmee je je tegen dominantie gaat verweren;
Als je het gevoel hebt dat er met je gesold wordt, spreek dat dan uit en doe wat je wilt doen;
Vraag je af of je zelf bezoek wilt krijgen vaniemand die zich verplicht voelt;
Creëer zelfstandige activiteiten;
Houd op met bevelen te geven! Houd op met bevelen uit te voeren.

Het kenmerk van effectief leven en kinderen opvoeden is onafhankelijkheid. Zo is ook het kenmerk van een effeectief huwlijk minimale fusie en optimale autonomie en zelfvertrouwen.
...
Het nest is een prachtige plaats voor de ontwikkeling van een kind, maar het nest verlaten is nog mooier en zowel degene die uitvliegt als degene die het uitvliegen gadeslaat, kan het zo zien.

lees verder
Boekbespreking 'Niet morgen maar nu'.
Recensies 'Niet morgen maar nu'.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


- een historisch onderdeel van jemagalles.nl -